لطفا پیش از درخواست نصب یا تعمیرات صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.
درصورتی که پاسخ مشکل خود را نیافتید و یا ذستگاه دچار خرابی جدی بود از گرینه‌های زیر استفاده نمایید.
درخواست تکنیسین
نصب دستگاه جدید
Banner image
درخواست تکنیسین
تعمیر دستگاه
Banner image